เมื่อเกิดอุทกภัยยามใด ทหารอุบลฯ เตรียมพร้อมสนับสนุนประชาชนเสมอ

วันที่ 26 ก.ย. 64 เวลา 0700 – 1600 ศบภ.มทบ.22 โดย ร้อย.มทบ.22 จัดกำลังพลชุด ชป.ช่วยเหลือประชาชน พร้อมยานพาหนะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ชุมชนวังแดง และชุมชนบ้านท่าบ่อ อ.เมืองฯ จว.อ.บ. โดยดำเนินการขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุเข้า ในวันที่ 24 – 26 ก.ย.64 จึงมีฝนตกหนักและทำให้ระดับน้ำมูลเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน ศบภ.มทบ.22 จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งมีชุมชนวังแดง จำนวน 10 ครอบครัว และชุมชนบ้านท่าบ่อ อีกจำนวน 4 ครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเตรียมพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้เข้าพักอาศัยอีกด้วย #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#ทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ