ศบภ.มทบ.22 จัดรถรับ-ส่งผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ความเสี่ยงสูง ไปยัง Local Quarantine ณ ศูนย์บ้านยางน้อย

ศบภ.มทบ.22 จัดรถรับ-ส่งผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ความเสี่ยงสูง ไปยัง Local Quarantine ณ ศูนย์บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 64 ศบภ.มทบ.22 โดย มทบ.22 จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ 1 คัน และ รถจาก ร.6 พัน 3 อีก 1 คัน รับ-ส่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับคำสั่งให้กักตัว จำนวน 40 คน จากโรงพละศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปยัง Local Quarantine ณ ศูนย์บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส