มทบ.22 ร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤตโควิด-19

มทบ.22 ร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤตโควิด-19 🩸🩸🆎วันที่ 16 มิ.ย. 64 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 อุบลราชธานี มทบ.22 ได้นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการรบริจาคโลหิตสู้วิกฤต โควิด – 19 ซึ่งตลอดห้วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 64 หน่วยได้ทำการบริจาคโลหิต ณ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี มาแล้ว 18 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 โดยในวันนี้ได้โลหิต 3,500 ซีซี ทั้งนี้ ตั้งแต่มีสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 มทบ.22 ได้บริจาคโลหิตให้กับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทยแล้ว ได้ปริมาณโลหิตรวม 109,350 ซีซี