มทบ.22 จัด ชป.กร.มทบ.22 ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน

วันที่ 22 ก.ค. 64 เวลา 1300 มทบ.22 จัด ชป.กร.มทบ.22 (ขุนภักดี22) ลงพื้นที่พบปะ,ประสานงาน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ อ.ดอนมดแดง,อ.เหล่าเสือโก้ก และ อ.เขื่องใน เพื่อประสานช่องทางในการติดต่อระหว่างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ โควิด-19 กับ มทบ.22 ในการให้ความช่วยเหลือ เช่น การขนย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษา การฌาปนกิจศพ และการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง ผบ.มทบ.22 มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ พร้อมกำชับให้หน่วยทหารทุกหน่วยได้ปฏิบัติตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส