มทบ.22 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพี่ทหารสานฝัน ตามโครงการ ” พี่ทหารสานฝัน ทภ.2 👦”

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 1000 ณ ห้องรับรอง บก.มทบ.22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พลตรี สรชัช สุทธิสนธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพี่ทหารสานฝัน ตามโครงการ ” พี่ทหารสานฝัน ทภ.2 ห้วงที่ 2 เดือน ส.ค. – ก.ย. 64 ” สืบเนื่องจาก พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” และอาจารย์ ศักดิ์ครินช์ จงหาญ (ครูนะ) ผู้ดำเนินโครงการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียน จึงสานต่อโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงวิทยาการการศึกษาเรียนรู้ให้นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ และเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งโครงการนี้ เป็นการสนับสนุนคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ให้แก่บุตรกำลังพล มทบ.22 นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ และเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 56 ทุนๆละ 8,000 บาท