มทบ.22 จัดกำลังพลช่วยขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

มทบ.22 จัดกำลังพลช่วยขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์วันที่ 19 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 น. มทบ.22 จัดกำลังจำนวน 20 นาย พลสนับสนุน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา และห้องผ่าตัด เพื่อปรับปรุงในการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น