สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด มอบเครื่องพ่นยา และแอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ จว.อ.บ.

พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22/ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด มอบเครื่องพ่นยา และแอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ จว.อ.บ.วันอังคารที่ 29 มิ.ย.64 เวลา 0930 พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22/ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด มอบเครื่องพ่นยา และแอลกอฮอล์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องพ่นยา และแอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ จว.อ.บ. ประกอบด้วย ร.6, ร.6 พัน 1, 2, 3, ป.6 พัน 6, ทพ.23, ศฝ.นศท.มทบ.22 และ รพ.ค่ายฯ โดยทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นผู้จัดหาเครื่องพ่นยา จำนวน 10 เครื่อง แอลกอฮอล์ 70% จำนวน 50 แกลลอน เพื่อให้หน่วยทหารในพื้นที่ได้เตรียมตัวรับทหารใหม่ ในวันที่ 1 ก.ค.64