ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงรั้วรอบอาคารโรงจอดรถ ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงรั้วรอบอาคารโรงจอดรถ ของ                                      

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2564