ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบ ป.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรานิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบ ป.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรานิกส์ (e-bidding)