ปฏิบัติการส่งผู้ป่วยโควิด-19

ปฏิบัติการส่งผู้ป่วยโควิด-19 🇹🇭กองทัพบก โดย มทบ.22 รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 จากสถานีรถไฟอุบลราชธานี กลับไปรักษาตามภูมิลำเนาวันที่ 27 ก.ค. 64 เวลา 2040 ที่ สถานีรถไฟอุบลราชธานี มทบ.22 จัดรถยนต์บรรทุกจำนวน 3 คันพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ รับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เดินทางมาจาก กทม.โดยรถไฟขบวนพิเศษ จำนวน 22 คน เพื่อนำส่งกลับภูมิลำเนา โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ส่งตามอำเภอต่างๆ ทั้งนี้ทาง สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำรถร่วมไปกับพลขับ เพื่อประสานงานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และประสานงานและเตรียมเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้เรียบร้อยแล้ว และได้เตรียมอาหารพร้อมน้ำดื่มจัดเตรียมไว้บนรถสำหรับผู้ป่วยด้วย ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วยเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในทุกๆด้าน #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#มณฑลทหารบกที่22#คนอุบลไม่ทิ้งกันรายละเอียดการสนับสนุนรถยนต์ของหน่วย จำนวน 3 คัน แบ่งเป็น 3 สายดังนี้- สายที่ 1 อ.เหล่าเสือโก้ก,อ.ตระการพืชผล,อ.ศรีเมืองใหม่,อ.พิบูลมังสาหาร 12 คน- สายที่ 2 อ.ม่วงสามสิบ,อ.กุดข้าวปุ้น 5 คน- สายที่ 3 อ.เดชอุดม,อ.บุณฑริก 5 คนรวมทั้งสิ้น 22 คน