ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ในค่ายสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 4 ก.ค.64 เวลา 1000 พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ร.6 พัน.3 โดยมี พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 พร้อมด้วย ผบ.ร.6,ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22 ร่วมให้การต้อนรับ โดย ที่ปรึกษาพิเศษฯ ได้ให้แนวทางการปลูกพืชผัก และการทำปศุสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่ดีพร้อมทั้งแนะนำให้ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ จากโครงการทหารพันธุ์ดี ในพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขยายผลสู่ประชาชนรอบค่าย รวมทั้งพันธุ์พืชจากต่างพื้นที่มาทดลองปลูกซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตที่ดีแล้ว ก็ให้ขยายผลสู่กำลังพล รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแจกจ่ายให้กับประชาชน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง