ติดต่อเรา

มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-322-009,045-322-010,045-322-011
โทรสาร 045-323216