ชื่อ - นามสกุล :พล.ต.สรชัช สุทธิสนธ์
ตำแหน่ง :ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บังคับบัญชา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผบ.มทบ.22