[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ :: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน 
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 53 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข่าวด่วน
 
ลิงค์แนะนำ

ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : เรื่อง เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย : admin
เข้าชม : 167
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 

- สำเนาคู่ฉบับ -

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง     เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
-------------------------------------------------
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กำหนดแนวทางเปิดเผยราคากลาง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
มณฑลทหารบกที่ 22 ขอประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                             ประกาศ      ณ       วันที่      2   กรกฎาคม   พ.ศ. 2563
 
                                                           (ลงชื่อ) พลตรี   สรชัช   สุทธิสนธิ์      
                                                                            (  สรชัช   สุทธิสนธิ์  )
                                                                    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 -11 ต่อ 25053,25054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง บก.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
  1. ชื่อโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว ของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2563  
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มณฑลทหารบกที่ 22
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   3,390,300.- บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)      
  4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
  5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  26 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 3,390,300.- บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
  6. บัญชีประมาณการราคากลาง
      6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)  แบบ ปร.4
  7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
       7.1  พันเอก ธนศักดิ์   สุขสาโรจน์
       7.2  พันโท  กิติศักดิ์    ภัคดีวงศ์
       7.3  พันโท  กองภพ    ตลับทอง
 
 
          ตรวจถูกต้อง
                                                 (ลงชื่อ) พันโท กองภพ    ตลับทอง
                                                            (กองภพ    ตลับทอง )
                                                           พลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
                                                                      2 กรกฎาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

จัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      ประกวดราคาจ้างโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อทำการ รับ – ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2563 ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/ส.ค./2563
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อทำการ รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 1/2563 7/ส.ค./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพันตรี – พันโท ของ 5/ส.ค./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ เสรฐเสนีย์ ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 30/ก.ค./2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ก.ค./2563


www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ