[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ :: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน 
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 48 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข่าวด่วน
 
ลิงค์แนะนำ

ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย : admin
เข้าชม : 13
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง     เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
-------------------------------------------------
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กำหนดแนวทางเปิดเผยราคากลาง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
มณฑลทหารบกที่ 22 ขอประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                             ประกาศ      ณ       วันที่      30    มิถุนายน  พ.ศ. 2563
 
                                                         (ลงชื่อ) พลตรี    สรชัช   สุทธิสนธิ์      
                                                                            ( สรชัช   สุทธิสนธิ์ )
                                                                    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 -11 ต่อ 25053,25054

พ.ท.                              ร่าง/ตรวจ        มิ.ย.63
จ.ส.อ.สรยุทธ        พันธ์ศรี   พิมพ์/ทาน   9   มิ.ย.63
พ.อ.                                 ตรวจ           มิ.ย.63
พ.อ.                                 ตรวจ           มิ.ย.63
พ.อ.                                 ตรวจ           มิ.ย.63
พ.อ.                                 ตรวจ           มิ.ย.63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง บก.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  โดยใช้เงินรายรับ 
                    สถานพยาบาลดำเนินการ   
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มณฑลทหารบกที่ 22
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  12,139,500.-บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )
 4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563  เป็นเงิน 12,139,500.-บาท  (สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )
 6. บัญชีประมาณการราคากลาง
      6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)  แบบ ปร.4
      6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง  แบบ ปร.5-6
  7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
       7.1  พันเอก ธนศักดิ์  สุขสาโรจน์
       7.2  พันโท กิติศักดิ์    ภัคดีวงศ์
       7.3  พันโท กองภพ    ตลับทอง
 
 
ตรวจถูกต้อง
                                                               (ลงชื่อ) พันโท  กองภพ  ตลับทอง
                                                                             ( กองภพ   ตลับทอง )
                                                                          พลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
                                                                                    30   มิถุนายน 2563

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

จัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำเสรฐเสนีย์ ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/ก.ค./2563
      ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพันตรี-พันโท ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.ค./2563
      เรื่อง เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 2/ก.ค./2563
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 2/ก.ค./2563
      ช่องทางการแสดงความความคิดเห็น ร่าง TOR 1/ก.ค./2563


www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ